Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen.

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Samtliga inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT net

Fr.o.m. JT 2016-17 nr 1 kommer bidrag som godkänts för publicering i kommande nummer av JT att förpubliceras på www.jt.se under rubriken JT net 2017-18, se fliken Innehåll

Dessa artiklar är nu:

Elektroniska skuldebrevs rättsliga karaktär

Början på slutet för skiljeförfaranden i internationella investeringsskyddsavtal? EU-domstolens avgörande i Achmea

Hårdare tag i valårets tecken. Ett kritiskt inlägg om den senaste tidens straffrättspolitik

JT 2017-18 nr 3

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns nya numret av JT nu tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan.
Klicka här för att läsa det nya numret.

Bland artiklarna märks:

- Större perspektiv och kritiskt förhållningssätt i juristutbildningen av Jonas Ebbesson och Jessika van der Sluijs
- Offshore-leveranser till den norska petroleumindustrin – En översikt av regler och standarder av Joakim Forsberg
- Ostridiga handlingar i civilprocessen av Oskar Gentele
- Polishunden av Annika Norée
- Fel beteende – Om normer och värderingar vid tillämpningen av ”annat socialt nedbrytande beteende”, 3 § LVU av Marcus Agnafors, Violetta Altamirano Ponce och Miran Kakaee
- Bristande arbetsprestationer och arbetstagares rätt till kompetensutveckling av Carin Ulander-Wänman
- Skiljeklausuler och utomobligatoriska skadeståndsanspråk – Piercing the Contractual Veil? av Stina Bratt
- Skiljeklausuler och utomobligatoriska anspråk av Patrik Schöldström
- Dissenting opinions and why they should be tolerated av Christer Söderlund

Dessutom innehåller häftet ett flertal rättsfallsreferat, bokrecensioner samt debattartiklar.


JT-forum

Juridisk Tidskrifts debatt- och diskussionsforum är öppet för alla att läsa och för prenumeranter att skriva.

På forumet kan prenumeranter t.ex. kommentera artiklar i tidskriften eller göra fristående inlägg.

Klicka här för att komma till JT-forum.