Juridisk Tidskrift

Juridisk Tidskrift (JT) har sin bas vid den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. JT har för avsikt att spegla alla rättsområden med bidrag som kan intressera advokater, domare, åklagare, bolagsjurister och andra praktiskt verksamma jurister, liksom forskare med rättsvetenskaplig inriktning. Tidskriften är uppdelad i fem olika avdelningar med rubrikerna Artiklar, Rättsfall, Skiljedomsrätt, Recensioner samt Debatt. Såväl artiklar som rättsfallskommentarer och andra bidrag behandlar rättsfall, lagförslag och annat material som är aktuellt i den svenska och internationella juridiska debatten. EU-rättens ökande inflytande ges stor uppmärksamhet. Vidare beaktas mera klassiska frågeställningar och problem inom den juridiska doktrinen.

JT utkommer med fyra tryckta nummer per år, vardera numret på cirka 250 sidor. Dessutom publiceras JT löpande online på www.jt.se. I JT:s elektroniska artikelarkiv finns tillgång till den kompletta samlingen av bidrag sedan starten 1989-90.
ISSN 1100-7761 (print)
ISSN 2002-3545 (online)

Utgivningen av tidskriften sker läsårsvis, dvs. 1999-00, 2000-01 och så vidare. Efter utgivningsårets slut kommer samtliga fyra nummer ut i en inbunden årsvolym, som kan ingå i prenumerationen eller köpas separat. Samtliga inbundna äldre årsvolymer finns att beställa.


JT net

Fr.o.m. JT 2016-17 nr 1 kommer bidrag som godkänts för publicering i kommande nummer av JT att förpubliceras på www.jt.se under rubriken JT net 2017-18, se fliken Innehåll

Dessa artiklar är nu:

Överlåtelseförbud är lagfartshinder. HD har skapat ett dilemma för Inskrivningsmyndigheten, vilket bör lösas genom lag

Domsrätt över personlighetskränkningar på internet

Reformbehov inom insolvensrätten

Offshore-leveranser till den norska petroleumindustrin – En översikt av regler och standarder

Polishunden

Större perspektiv och kritiskt förhållningssätt i juristutbildningen

JT 2017-18 nr 2

För snabbare publicering av aktuella rättsfall och artiklar finns nya numret av JT nu tillgängligt på hemsidan flera veckor före den tryckta utgåvan.
Klicka här för att läsa det nya numret.

Bland artiklarna märks:

- Om allmänna skadeståndsrättsliga principer av Bertil Bengtsson
- Inställd huvudförhandling – Vad utgör nya viktiga skäl i 43:2 RB? av Oskar Gentele
- Stegvis och argumentationsvis uppbyggda prejudikat samt negativa rättsgrundsatser av Lars Heuman
- Corporate Social Responsibility – en marknadsrättslig fråga? av Hajo Michael Holtz
- Något om bevis och bevisupptagning vid prövning av frågor om säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. 1–4 §§ rättegångsbalken – Del 2 av Oskar Andrews och Fredrik Elmér
- Är det sant att lekmannadomare påverkas av juridiskt irrelevanta omständigheter, men inte juristdomare? av My Pettersson, Christian Dahlman och Farhan Sarwar
- The Role of Secretaries to Arbitral Tribunals av Gustaf Möller

Dessutom innehåller häftet ett flertal rättsfallsreferat, bokrecensioner samt debattartiklar.


JT-forum

Juridisk Tidskrifts debatt- och diskussionsforum är öppet för alla att läsa och för prenumeranter att skriva.

På forumet kan prenumeranter t.ex. kommentera artiklar i tidskriften eller göra fristående inlägg.

Klicka här för att komma till JT-forum.