Artiklar av Oskar Gentele

Nr 2 2017/18

Artikel

s. 276 Inställd huvudförhandling – Vad utgör nya viktiga skäl i 43:2 RB?

 

Nr 2 2016/17

Artikel

s. 319 Preklusion under huvudförhandling

 

Nr 2 2015/16

Artikel

s. 299 Den mjuka stupstocken i RB