Artiklar av Jenny Strandberg

Nr 1 2017/18

Artikel

s. 80 Ansvar för affärsbeslut av bolagsledning i svensk rätt