Artiklar av My Pettersson

Nr 2 2017/18

Expertgranskad artikel

s. 363 Är det sant att lekmannadomare påverkas av juridiskt irrelevanta omständigheter, men inte juristdomare?