Artiklar av Patrik Schöldström

Nr 1 2018/19

Skiljedomsrätt

s. 178 Konkurrensrättsprövning av skiljedomar

 

Nr 3 2017/18

Skiljedomsrätt

s. 719 Skiljeklausuler och utomobligatoriska anspråk

 

Nr 4 2011/12

Debatt

s. 986 Skalbolagsplundring som trolöshetsbrott?

 

Nr 3 2008/09

Skiljedomsrätt

s. 689 Skiljeförfarande eller domstolsförfarande? Replik till en kommentar

 

Nr 1 2008/09

Skiljedomsrätt

s. 138 Påståendedoktrinen och skiljeförfarande

 

Nr 2 2007/08

Skiljedomsrätt

s. 467 Skiljeklausul som rättegångshinder för olika rättsliga grunder

 

Nr 1 2006/07

Artikel

s. 114 Liten tuva stjälper stort lass – Europakonventionen och gode mannens ersättning vid överprövning av inlösenskiljedom

 

Nr 4 1999/00

Recension

s. 942 Thorsten Cars: Lagen om skiljeförfarande. En kommentar

 

Nr 3 1998/99

Skiljedomsrätt

s. 692 Skiljemäns arvoden – NJA 1998 s. 574