Artiklar av Per Thorell

Nr 1 2007/08

Artikel

s. 81 Redovisningsreglernas rättsliga ställning

 

Nr 2 2005/06

Artikel

s. 366 Redovisningen som grund för vinstutdelning