Artiklar av Eleonor Alhager

Nr 1 2008/09

Recension

s. 144 Mats Höglund, Taxeringsrevision – ur ett rättssäkerhetsperspektiv, ak. avh., Jure Förlag, Stockholm 2008, 486 s.