Artiklar av Peter Savin

Nr 2 2017/18

Debatt

s. 513 Offentlig upphandling och sekretess

 

Nr 4 2013/14

Debatt

s. 982 För vems räkning ska konkursförvaltaren bevaka?

 

Nr 2 2009/10

Debatt

s. 403 Avsevärt belopp i samband med återvinning – konkursbouppteckningens relevans