Artiklar av Andreas Anderberg

Nr 1 2017/18

Recension

s. 198 Robert Andersson & Roddy Nilsson, Svensk kriminalpolitik, 2 uppl., Liber 2017, 334 s.

 

Nr 1 2016/17

Rättsfall

s. 119 Befogat innehav av kniv

 

Nr 1 2014/15

Rättsfall

s. 130 Grov oaktsamhet i bidragsbrottslagens mening?

 

Nr 3 2013/14

Recension

s. 710 Petter Asp, Magnus Ulväng och Nils Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2 uppl., Iustus förlag, 2013, 504 s.

 

Nr 1 2013/14

Rättsfall

s. 134 Påföljd för mord