Att kvälja en HD-dom

Skapad 2010-11-19 22:07:59, av mats björkenfeldt

Inledning
HD meddelade dom den 20 april 2010 i ett försäkringsmål, refererat i NJA 2010 s. 227, och kommenterat i JT 2010/11 s. 153. Justitierådet Torgny Håstad, som medverkade till prövningstillstånd i HD, men inte var med att döma i målet, har nu kommenterat domen i Festskrift till Torkel Gregow, Norstedts Juridik, 2010, s. 125.
Innehåll
Den som skriver dessa rader var ombud till den försäkringstagare som endast fick medhåll av revisionssekreteraren i tvisten om försäkringsersättning. Nio domare tyckte annorlunda av olika skäl.
Justitierådet Håstad frågar sig nu om miljontals köpare av bilar på avbetalning, vid försäkringsfall, är beroende av försäkringsbolagens goda vilja, då dessa köpare, enligt det aktuella försäkringsbolaget, med instämmande av HD, inte är bilens "verkliga ägare" enligt villkoren. Han skriver: "En sådan avtalstillämpning innebär bedrägeri mot försäkringstagarna...". Och hans kritik mot HDs dom är skoningslös. Min klients enda hopp, enligt Håstad, är att försäkringsbolaget "avstår från att åberopa Högsta domstolens dom"!
Man ska inte kvälja dom sägs det, framför allt inte det ombud som sett sin klient förlora i tre instanser. Men det låter sig säga. Och nog är det unikt att ett justitieråd uppmanar parterna att inte bry sig om vad fem av hans kollegor just sagt.
Mats Björkenfeldt
Advokat i Stockholm
Repliker
2013-12-23 22:21:42, av mats björkenfeldt
Torgny Håstad påpekar i JT 2013/14, s. 451 not 5:
”Ett ifrågasättande av HD:s domar är inte meningslöst. Förhoppningsvis leder t.ex. min artikel i Festskrift till Torkel Gregow om NJA 2010 s. 227 till att domen inte blir vägledande."
Du måste vara inloggad för att skriva en replik.