Oklart rättsläge

Skapad 2012-11-12 11:37:57, av mats björkenfeldt

Inledning
Uppföljning av den förtjänstfulla artikeln.
Innehåll
Högsta domstolen hade möjlighet att klargöra för den rättsökande allmänheten om kritiken i artikeln av hovrätttens syn på marknadsföring var korrekt. Den 7 november 2012 beslöt dock HD att inte bevilja prövnngstillstånd i ett snarlikt mål, vari frågan om marknadsföringen även här var en huvudfråga. Istället för att räta ut de frågetecken som Korling lyfter fram, kvarstår dessa. Om nu hovrättens två domar utgör gällande rätt, bör någon upplysa allmänheten om att inte ta del av finansbolagen marknadsföring om t.ex. finansiella produkter med "låg risk"!
Repliker
Denna publikation saknar repliker.
Du måste vara inloggad för att skriva en replik.